O ATELIÉRU

O Ateliéru

Obsahem projektu je zabezpečit pokračování a rozvoj divadelního souboru – „NA PERIFÉRII“ -, jak jsme nově nazvali projekt, který navazuje na několik let činnosti souboru studentů pražských uměleckých škol Divadelního ateliéru v Divadelním ateliéru v Praze – Malešicích a v Divadle U22 v Praze – Uhříněvsi. Oba dva divadelní prostory jsou mimo centra divadelního dění v Praze. Jedno je v Uhříněvsi, na okraji Prahy a druhě v Malešicích, ve vilové čtvrti. Přesto se souboru tvořenému mladými herci, studenty pražských uměleckých škol, i převážně mladými režiséry podařilo získat diváckou odezvu, navíc v některých nastudování i spoluprací s renomovanými odborníky různých uměleckých oborů. Další kladnou odezvu máme i z našich představení z festivalů a přehlídek i z letní produkce na zámku Valtice.

Cílem projektu bylo a je nabídnout ve větší míře „místní divadelní kulturu“ mimo běžná centra, především v místech, kde žijeme. Zaměřujeme se na divadelní hry pro mladé a o mladých, stejné je pak i jejich zpracování, kde jednoduchá řešení nejsou na pořadu dne. Na divadelní sezónu je plánována realizace 6 premiér (vč. scénického čtení).

Není to krátká cesta a proto jsou současní herci jen hosty. Prvními zaměstnanci jsou od října 2017 umělecký vedoucí, zároveň režisér Filip Bařina a dramaturg Dominik Jetel. Snad najdeme i divadelní prostor ve vnitřní Praze, kde bychom naše představení pravidelně rádi představovali. Chceme, aby naše nastudování měla svoji generační výpověď. Ne vždy s ní musí každý souhlasit. Nemáme patent na rozum, ale chceme tvořit, hrát. A nakonec se i bavit o našich představeních s těmi, kteří na nás přijdou. Divadelní ateliér byl vybudován v suterénních prostorách Domu dětí a mládeže Praha 10 – Domu UM v září 2011. Další úpravy proběhly v roce 2012 a 2013. V rámci těchto úprav bylo divadlo rozšířeno o divadelní klub, který může nabídnout příjemné posezení jak účastníkům činností v Domu UM a jejich rodičům, tak i účastníkům divadelních představení a dalších akcí v Divadelním ateliéru. V roce 2014 došlo k rekonstrukci sociálních zařízení.

Po celou dobu existence hledá Divadelní ateliér svoji tvář. Tvorbu zde realizovaly divadelní soubory pod vedením Ondřeje Mataje, Filipa Müllera a Filipa Bařiny . Divadlo pro děti pak pod vedením Evy Hronkové. V současnosti v Divadelním ateliéru realizují vlastní tvorbu studenti Pražské konzervatoře a účastníci hudebně-dramatických zájmových útvarů DDM Praha 10 – Domu UM.

Sál Divadelního ateliéru je vybaven profesionální světelnou a zvukovou technikou, která nabízí široké možnosti využití. Kapacita hlediště je 34 diváků, u dětských představení díky přidané první řadě do maximální kapacity 50 diváků.

Hercům v tomto Divadelním ateliéru jste tak blízko jak v málokterém divadle.

Svojí tvorbu mají pak možnost uvádět i v Divadle U22, K Sokolovně 201, Praha 22 – www.divadlou22.cz.